Monday, February 2, 2009

10 Matlamat Perjuangan 313

Matlamat Perjuangan 313:

Mewujudkan perpaduan yang kukuh dan kuat dalam kalangan umat islam yg makin berpecah.
Membantu umat islam yang kurang bernasib baik seperti fakir dan miskin agar dapat meringankan bebanan mereka.
Melaksanakan Amar Makhruf Nahi Mungkar dalam masyarakat seperti mana yang di suruh dalam Islam.
Membimbing para belia islam khususnya ke arah kebaikan seperti membuat kerja-kerja amal kebajikan, membina sahsiah diri yang mantap, melindungi mereka daripada terjebak dalam gejala sosial yang negatif
Mempertahankan Agama Allah daripada ancaman musuh islam.
Membantu dan mempertahankan bangsa melayu dan islam serta negara tercinta.
Berusaha memajukan dan mengembangkan ekonomi umat islam
Berusaha memantapkan keimanan dan kekuatan umat islam agar umat islam tidak terpesong daripada akidah islam
Mempertahankan & mengekalkan keamanan dan kemakmuran di Malaysia
Tidak mengkhianat bangsa, agama dan Negara sendiri serta akan senantiasa berkhidmat untuk bangsa, agama dan Negara.

No comments:

Post a Comment