Tuesday, December 16, 2008

Misi & Visi Berserta Maksud

Misi
Ahli 313 mestilah melaksanakan tugas - tugas yang diberikan oleh orang atasan 313 dan perlu bekerjasama di antara satu sama lain.

Visi
TF akan berkembang dari semasa ke semasa di pelusuk tanah air khususnya semua umat Islam dan juga TF meletakkan di puncak tertinggi supaya ia berkembang di seluruh Malaysia.

No comments:

Post a Comment